Privacyverklaring

Inleiding

Praktijk Guido van Dijck (www.guidovandijck.nl) en Massagestudio Soest (www.massagestudiosoest.nl) zijn handelsnamen van Van Dijck Hypnotherapie B.V, hierna te noemen Van Dijck Hypnotherapie B.V.

Bewaartermijn

Van Dijck Hypnotherapie B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht.

Klikgedrag

Op de website van het Van Dijck Hypnotherapie B.V. worden algemene bezoekgegevens, zonder dat deze herleidbaar zijn tot de bezoekers, bijgehouden. Het gaat hierbij onder meer om de meest bezochte pagina’s, surfgedrag, tijdstip van bezoek, gebruikte browser, geografische regio van de bezoeker en de gebruikte zoekmachine. Aan de hand van de opgebouwde anonieme webstatistieken wordt bekeken op welke wijze de geboden informatievoorziening en navigatiestructuur kan worden verbeterd.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op uw computer op te slaan. Van Dijck Hypnotherapie B.V. gebruikt cookies om haar internetsite zo efficiënt mogelijk te laten werken. Door middel van cookies wordt meestal wel een sessievariabele gekoppeld aan het IP-adres van de gebruiker, dit zorgt voor indirecte herkenning (van de computer) van de gebruiker. De informatie die over bezoekers wordt verkregen is echter niet tot de persoon herleidbaar. Indien u niet wilt dat de cookies worden gebruikt kunt u uw browser zo instellen dat de cookies geweigerd worden (raadpleeg hiervoor de handleiding van uw webbrowser). Als u cookies weigert is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor u beschikbaar zijn.

Verstrekking van gegevens aan derden

Persoonsgegevens worden niet verstrekt aan bedrijven en instellingen buiten Van Dijck Hypnotherapie B.V., tenzij: – Van Dijck Hypnotherapie dit doet in het kader van een wettelijke verplichting; – Dit niet onverenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen.

Sites gelinkt aan websites van Van Dijck Hypnotherapie B.V.

De website van Van Dijck Hypnotherapie B.V. kan links bevatten naar sites die niet door of in opdracht van onze praktijk zijn vervaardigd. Van Dijck Hypnotherapie B.V. is niet aansprakelijk voor de inhoud van gelinkte sites en op welke wijze deze sites uw persoonsgegevens behandelen.

Beveiliging

Van Dijck Hypnotherapie B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens Van Dijck Hypnotherapie B.V. toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding. Wijzigingen Van Dijck Hypnotherapie B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Check daarom regelmatig deze privacyverklaring voor het privacybeleid van Van Dijck Hypnotherapie B.V.

Vragen

Indien u vragen en/of opmerkingen hebt met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen de website van Van Dijck Hypnotherapie B.V., kunt u contact opnemen met de praktijk door middel van het contactformulier.